bootstrap button

Hakkımızda

Avukatlık mesleğini adına yakışır şekilde yapmaya gayret gösteren bir ekiple hizmet veren Dinçtürk Avukatlık Bürosu müvekkillerinin haklarını savunmakla birlikte koruma altına almaya gayret eden, dava ve icra safahatinde aktif takip ve etkin savunma, dava ve icra safhasının öncesinde ise karşılaşılabilecek problemlere karşı danışmanlık hizmeti vererek önleyici hukuki destek sağlamaktadır. Takip edilen tüm işlerde sonuç kadar sürecinde önemi bilinmekte ve müvekkillerinin haklarının kazanılmasında zaman en önemli faktör olarak görülmektedir.
Günümüz ticaret hayatında en önemli faktörün zaman olması sebebi ile buna bağlı problemlerin çözümünde de zamanın en ekonomik şekilde kullanılması gerektiğinin bilincinde olarak hizmet verilmektedir. Bu düşüncelerle “geç gelen adalet adalet değildir” sözü Dinçtürk Hukuk Bürosunun çalışma prensibi haline gelmiştir.

Hukuki Danışmanlık

Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri.

Ticaret Hukuku

Ticari işletme hukuku, Kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar konularında hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku ve İflas Hukuku çerçevesinde alacak ve borçların takibi.


Miras Hukuku

Ölüm yada gaiplik durumunda ortaya çıkan miras davaları ve benzer konular.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukukuna dair her konuda gerekli hukuki süreç icra etmekteyiz.

Şirketler Hukuku

Şirket kuruluşları, şirket birleşmeleri, iflas ve benzer konularda hukuki destek.

Copyright @ 2017 All Rights Reserved ERKOKSOFTWARE